Zorg & Dagbesteding

Rika en Eric zorgen voor het begeleiden van deelnemers op de boerderij.  Per dag zullen er diverse doelgroepen kunnen deelnemen aan de dagbesteding.

 

Doelgroepen:

Op dit moment zijn er mensen uit de volgende doelgroepen werkzaam binnen onze zorgboerderij:

 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Psychische/ psychiatrische hulpvraag
 • Verslavingsachtergrond
 • Ouderen
 • Mensen met een lichamelijke beperking
 • Mensen met een NAH ( niet aangeboren hersenletsel)

Mochten er andere zorgvragen binnenkomen dan wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Aanmelden

Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding op Zorgboerderij de Meysebergh is een indicatie nodig. Dit vindt voornamelijk plaats op basis van PGB en ZIN. Voor het aanvragen van een indicatie kunt u terecht bij de gemeente (WMO) of bij het CIZ (WLZ indicatie). Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen, wij helpen u graag!

CLZ

Zorgboerderij de Meysebergh heeft zich in verenigd in de Coöperatie Limburgse Zorgboeren. Hier kunnen zorgvragers, gemeenten, zorgaanbieders, en zorgverwijzers terecht voor vragen over beschikbaarheid, aanbod  en financiering.

Kennismaken en intake

Wanneer een deelnemer zich wil aanmelden vindt er een kennismakingsgesprek plaats, met de deelnemer zijn ouders of vertegenwoordiger en de Eric en Rika. Aan dit eerste gesprek is ook een rondleiding over onze boerderij gekoppeld. Zo kan een deelnemer ook een eigen indruk opdoen. In dit eerste gesprek zal er een afstemming plaatsvinden over de dagbestedingaanvraag en het aanbod van activiteiten. Na dit eerste gesprek wordt dan ook duidelijk of het aanbod van zorgboerderij de Meysebergh aansluit bij de doelen en verwachtingen van de deelnemer, ouders of vertegenwoordiger. Ook zullen onze visie, doelstelling en financiering besproken worden. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de wensen, ervaringen en vaardigheden van de deelnemer, en de mogelijkheden die de begeleiding van zorgboerderij de Meysebergh te bieden hebben komen allemaal in het eerste gesprek aan bod. De motivatie van de deelnemer is heel belangrijk. Inzicht, de mate van zelfstandigheid, het vermogen te kunnen samenwerken en enthousiasme zijn van grote invloed op de mogelijkheden die de deelnemer heeft.

Aan de hand van een vragenformulier zal de intake plaatsvinden en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt met de deelnemer,  ouders of vertegenwoordiger. We vinden het belangrijk om ouders, vertegenwoordiger, of persoonlijk begeleider bij deze intake te betrekken. Er kan dan aanvullende informatie gegeven en ontvangen worden.
Vaak heeft de deelnemer al een voorgeschiedenis met betrekking tot zorg en hulpverlening. Ook is het belangrijk om inzicht te hebben over de leefsituatie van de deelnemer, zijn woonsituatie en zijn sociale netwerk.
Tijdens de intake zal er een proefperiode afgesproken worden, na de proefperiode vindt een evaluatie plaats waarbij indien nodig zaken bijgesteld kunnen of moeten worden.

Activiteiten en werkzaamheden:

Onze activiteiten en werkzaamheden zij gericht op de mogelijkheden en de begeleidingsbehoefte van de deelnemers. De deelnemers voeren op de boerderij activiteiten en werkzaamheden uit die hun welzijn bevorderen. Er worden daarbij geen eisen gesteld aan werktempo. Er wordt rekening gehouden met de wensen van ieder individu, zodat elke deelnemer optimaal bij de zorgboerderij betrokken is. Het aanbod van activiteiten sluit aan op de werkzaamheden binnen het boerenbedrijf.

Doelen van de activiteiten en werkzaamheden:

 • Ontwikkelen en aangaan van sociale contacten en relaties
 • Sociale interactie in de omgang met de dieren zoals, de varkens, kippen, klein vee, konijnen, honden en katten.
 • Zinvol werk doen, zich nuttig, belangrijk en verantwoordelijk voelen.
 • Ontdekken van de eigen mogelijkheden.
 • Belevingsgerichtheid.
 • Opdoen van zowel sociale als praktische vaardigheden.
 • Elkaar helpen om zo de kwaliteit van anderen en zichzelf te ontwikkelen.
 • Het ontwikkelen van handvaardigheden.

Onze activiteiten bestaan uit:

 • De verzorging van de varkens, kippen, klein vee, konijnen,  honden en katten. Te denken valt dan aan: Voeren, voer klaarmaken vooral voor honden en katten, het schoonmaken van de stallen, dieren voorzien van vers water, Elke dag worden de eieren uitgehaald en schoongemaakt,  wandelen met de honden. Onderhoud van het erf rondom de boerderij, en de bijbehorende gebouwen. Denk dan aan: het schoonhouden van het erf, schoonmaken van de gebouwen, reparaties uitvoeren.
 • Er zijn 3 houtkachels aanwezig waarvoor we hout gaan zagen en kloven zodat we het in de winter lekker warm hebben en een gezellige huiselijke sfeer kunnen creëren.
 • Seizoensgebonden werkzaamheden zoals, het gras maaien, schoffelen, hooiladen. Sneeuw ruimen, werken in de moestuin , tunnel, en nog veel meer.
 • Dagelijks maken we verse soep, waarvoor we groente moeten fijn snijden. Indien mogelijk komen deze groente uit de eigen tuin, dus we verwerken op deze manier onze eigen producten.

Stagiaires

Binnen zorgboerderij de Meysebergh hebben we ook plek voor Stagiaires. We hebben ons aangesloten bij Calibris en zijn nu een erkend leerbedrijf. We verzorgen het praktijkgedeelte. We hebben de erkenning voor Sociaal Agogisch Werk. Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (4) en Medewerker maatschappelijke zorg (3)

Wilt u meer informatie over de activiteiten die gedaan worden binnen de dagbesteding, dan kunt u contact opnemen met Rika Rutjes:

info@zorgboerderijdemeysebergh.nl

Telefoon:  0610496961