Doelgroepen

Op dit moment zijn er mensen uit de volgende doelgroepen werkzaam binnen onze zorgboerderij:

  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Psychische/ psychiatrische hulpvraag
  • Verslavingsachtergrond
  • Ouderen
  • Mensen met een lichamelijke beperking
  • Mensen met een NAH ( niet aangeboren hersenletsel)

Mochten er andere zorgvragen binnenkomen dan wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.