Visie

Voor mensen met een beperking een plek creëren waar ze tot rust kunnen komen en zichzelf kunnen zijn. Ze voeren werkzaamheden en activiteiten uit die hun welzijn bevorderen. Het zorgaanbod is afgestemd op de individuele zorgbehoefte binnen de mogelijkheid die het werken op onze boerderij met zich mee brengt.

Karakteristiek voor zorgboerderij de Meysebergh is:

  • Rust, ruimte, en de natuur
  • Sfeer proeven van het meewerken op de boerderij
  • Sociale interactie
  • Omgang met de varkens, paarden, het kalf, de honden, katten,  en het kleine vee
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Humor