Activiteiten en werkzaamheden

Onze activiteiten en werkzaamheden zij gericht op de mogelijkheden en de begeleidingsbehoefte van de deelnemers. De deelnemers voeren op de boerderij activiteiten en werkzaamheden uit die hun welzijn bevorderen. Er worden daarbij geen eisen gesteld aan werktempo. Er wordt rekening gehouden met de wensen van ieder individu, zodat elke deelnemer optimaal bij de zorgboerderij betrokken is. Het aanbod van activiteiten sluit aan op de werkzaamheden binnen het boerenbedrijf.

Doelen van de activiteiten en werkzaamheden

 • Ontwikkelen en aangaan van sociale contacten en relaties
 • Sociale interactie in de omgang met de dieren zoals, de varkens, kippen, klein vee, konijnen, honden en katten.
 • Zinvol werk doen, zich nuttig, belangrijk en verantwoordelijk voelen.
 • Ontdekken van de eigen mogelijkheden.
 • Belevingsgerichtheid.
 • Opdoen van zowel sociale als praktische vaardigheden.
 • Elkaar helpen om zo de kwaliteit van anderen en zichzelf te ontwikkelen.
 • Het ontwikkelen van handvaardigheden.

Verschillende activiteiten

 • De verzorging van de varkens, kippen, klein vee, konijnen,  honden en katten. Te denken valt dan aan: Voederen van de dieren. Het schoonmaken van de stallen, dieren voorzien van vers water, Elke dag worden de eieren uitgehaald en schoongemaakt,  wandelen met de honden. Onderhoud van het erf rondom de boerderij, en de bijbehorende gebouwen. Denk dan aan: het schoonhouden van het erf, schoonmaken van de gebouwen, reparaties uitvoeren.
 • Er zijn 3 houtkachels aanwezig waarvoor we hout gaan zagen en kloven zodat we het in de winter lekker warm hebben en een gezellige huiselijke sfeer kunnen creëren.
 • Seizoensgebonden werkzaamheden zoals, het gras maaien, schoffelen, hooiladen. Sneeuw ruimen, werken in de moestuin , tunnel, en nog veel meer.
 • Dagelijks maken we verse soep, waarvoor we groente moeten fijn snijden. Indien mogelijk komen deze groente uit de eigen tuin, dus we verwerken op deze manier onze eigen producten.