Kennismaken en intake

Wanneer een deelnemer zich wil aanmelden vindt er een kennismakingsgesprek plaats, met de deelnemer zijn ouders of vertegenwoordiger en Eric en Rika. Aan dit eerste gesprek is ook een rondleiding over onze boerderij gekoppeld. Zo kan een deelnemer ook een eigen indruk opdoen. In dit eerste gesprek zal er een afstemming plaatsvinden over de dagbestedingaanvraag en het aanbod van activiteiten. Na dit eerste gesprek wordt dan ook duidelijk of het aanbod van zorgboerderij de Meysebergh aansluit bij de doelen en verwachtingen van de deelnemer, ouders of vertegenwoordiger. Ook zullen onze visie, doelstelling en financiering besproken worden. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de wensen, ervaringen en vaardigheden van de deelnemer, en de mogelijkheden die de begeleiding van zorgboerderij de Meysebergh te bieden hebben komen allemaal in het eerste gesprek aan bod. De motivatie van de deelnemer is heel belangrijk. Inzicht, de mate van zelfstandigheid, het vermogen te kunnen samenwerken en enthousiasme zijn van grote invloed op de mogelijkheden die de deelnemer heeft.

Aan de hand van een vragenformulier zal de intake plaatsvinden en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt met de deelnemer,  ouders of vertegenwoordiger. We vinden het belangrijk om ouders, vertegenwoordiger, of persoonlijk begeleider bij deze intake te betrekken. Er kan dan aanvullende informatie gegeven en ontvangen worden.
Vaak heeft de deelnemer al een voorgeschiedenis met betrekking tot zorg en hulpverlening. Ook is het belangrijk om inzicht te hebben over de leefsituatie van de deelnemer, zijn woonsituatie en zijn sociale netwerk.
Tijdens de intake zal er een proefperiode afgesproken worden, na de proefperiode vindt een evaluatie plaats waarbij indien nodig zaken bijgesteld kunnen of moeten worden.