Doelstelling

Het uitgangspunt van zorgboerderij de Meysebergh is ervoor zorgen dat het een warme veilige plek is waar mensen zich thuis voelen. Verder is het een plek waar veel te beleven en te ontdekken valt .Dit trachten we te bereiken door elke deelnemer op eigen wijze en op eigen tempo een zinvolle en plezierige dagbesteding geven. Naast de aandacht voor het werk is er ook aandacht voor elkaar,respect en ruimte voor ieders individuele behoefte. Door de deelnemers te betrekken bij de werkzaamheden binnen ons bedrijf, door hen te stimuleren door hen aan te spreken op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden proberen wij te voldoen aan die zinvolle en plezierige dagbesteding.