Wie zijn wij?

Wie zijn wij en wat hebben we te bieden?

De zorgboerderij wordt gerund door Eric en Rika Rutjes. Eric en Rika zorgen samen met een aantal professionele medewerkers voor de begeleiding van de deelnemers. Rika en een aantal medewerkers hebben ervaring binnen de activiteitenbegeleiding. Andere medewerkers hebben ervaring opgedaan binnen de zorgsector.Eric heeft een agrarische achtergrond.

Wat hebben wij onder andere te bieden:

  • Onze ruimte en de omgeving van de boerderij willen delen met de deelnemers.
  • We willen een plek bieden waar de deelnemers zich prettig en op hun gemak kunnen voelen, met als belangrijke kwaliteiten: aandacht voor het “normale leven”, aandacht voor de deelnemer, aandacht voor de ruimte en de omgeving, rust en regelmaat.
  • Integratie van de deelnemers in de samenleving, het aangaan van sociale contacten.
  • Aanbieden van werkzaamheden binnen een bedrijfsmatige omgeving te denken valt aan de verzorging van het vee.

Doelstelling:

Het uitgangspunt van zorgboerderij de Meysebergh is ervoor zorgen dat het een warme veilige plek is waar mensen zich thuis voelen. Verder is het een plek waar veel te beleven en te ontdekken valt .Dit trachten we te bereiken door elke deelnemer op eigen wijze en op eigen tempo een zinvolle en plezierige dagbesteding te geven. Naast de aandacht voor het werk is er ook aandacht voor elkaar,  respect en ruimte voor ieders individuele behoefte. Dit doen we door onze deelnemers te betrekken bij de werkzaamheden binnen ons bedrijf. We proberen onze deelnemers te stimuleren door hen aan te spreken op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Op deze wijze  proberen wij te voldoen aan die zinvolle en plezierige dagbesteding.

Visie:

Voor mensen met een beperking een plek creëren waar ze tot rust kunnen komen en zichzelf kunnen zijn. Ze voeren werkzaamheden en activiteiten uit die hun welzijn bevorderen. Het zorgaanbod is afgestemd op de individuele zorgbehoefte binnen de mogelijkheid die het werken op onze boerderij met zich mee brengt.

Karakteristiek voor zorgboerderij de Meysebergh is:

  • Rust, ruimte, en de natuur
  • Sfeer proeven van het meewerken op de boerderij
  • Sociale interactie
  • Omgang met de varkens,  koeien, de honden, katten,  en het kleine vee
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Humor

Kwaliteit laat je zien.

Zorgboerderij de Meysebergh is gecertificeerd en heeft een keurmerk. Wat houdt dit “keurmerk in ??  Kwaliteit laat je zien. We kunnen zichtbaar en meetbaar  maken welke kwaliteit we leveren.  Het kwaliteitssysteem ondersteunt ons bij het zichtbaar maken van wat wij te bieden hebben aan begeleiding en zorg. We beschrijven in dit kwaliteitssysteem hoe wij zaken realiseren en organiseren. Er worden normen aangegeven waaraan we moeten voldoen. Elke jaar maken we dan ook een jaarverslag waarin we beschrijven hoe we het afgelopen jaar aan alles gewerkt hebben. Het keurmerk betekent de deelnemers kundige begeleiding krijgen. Het is een plek waar iedereen welkom is en waar men zich thuis voelt. Het is een  zinvolle  dagbesteding, en iedereen weet wat er van hen verwacht wordt. Persoonlijke ontwikkeling en welzijn hebben we hoog in het vaandel staan. Iedereen is dan ook van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen, want wij zijn trots op wie we zijn en wat we doen. Ook heeft iedereen de mogelijkheid om ons jaarverslag in te kijken, dit is online beschikbaar het geeft een uitgebreidere kijk op wat we doen en waar we mee bezig zijn.